Aktar tnaqqis fit-Taxxi fl-2016


Għat-tielet sena konsekuttiva l-ewwel ta’ Jannar se jfisser ukoll inqas ħlas f’taxxa ta’ dħul għal bosta familji. Kmieni f’din il-leġiżlatura, il-Gvern it-taxxa tad-dħul fir-rata ta’ 35% naqset għal waħda ta’ 25% fuq dħul ta’ inqas minn €60,000 fis-sena. Kienu madwar 40,000 il-persuni li ggwadanjaw minn din il-miżura.

 

2016

 

Dan għen sabiex tiġi ppremjata l-bżulija ħalli b’hekk tkompli tikber l-ekonomija ta’ pajjiżna. Fl-2015, għaliex miżuri bħal dawn saħħew l-ekonomija ta’ pajjiżna, il-Gvern ħabbar li se jnaqqas it-taxxa tad-dħul għal diversi faxex oħra tas-soċjetà.

 

Fiex jikkonsisti dan it-tnaqqis?

Minkejja li l-aħħar baġit kien ippubblikat f’Ottubru li għadda, ħafna mill-miżuri daħlu fis-seħħ fil-bidu ta’ din is-sena. Fost dawn hemm dik li permezz tagħha l-ħaddiema se jerġgħu jibbenefikaw minn tnaqqis fit-taxxa tad-dħul. Flimkien mal-ewwel żieda fil-pensjonijiet fl-ewwel ħamsa u għoxrin sena, din hija miżura ewlenija tal-baġit għal din is-sena maħsuba għal dawk bi dħul baxx jew medju.

B’hekk dawk li ma gawdewx mit-tnaqqis fl-income tax fl-aħħar sentejn se jgawdu din id-darba. Bil-bidliet li se jsiru, persuna weħida li taqla’ sa €9,100, koppja b’dikjarazzjoni konġunta li jaqilgħu sa €12,700, u persuna b’dikjarazzjoni ta’ ġenitur li taqla’ €10,500 mhux se jħallsu taxxa.

 

tax

 

Sadanittant, persuna weħida li taqla’ sa €19,500 se tiffranka €90 taxxa fis-sena, filwaqt illi koppja b’dikjarazzjoni konġunta li jaqilgħu sa €28,700 se jiffrankaw sa €120 f’taxxa.

Persuna b’dikjarazzjoni ta’ ġenitur li taqla’ sa €21,200 se tiffranka €105 f’taxxa fis-sena, jew €210 fis-sena f’każ ta’ koppja miżżewġa li jaqilgħu sa €21,200 kull wieħed. B’din il-komputazzjoni l-ġdida ta’ taxxa se jgawdu 160,000 Malti u Għawdxi.

Flimkien ma’ dan it-tnaqqis fir-rata ta’ taxxi, bosta ċittadini gawdew minn miżuri ta’ appoġġ fosthom dawk tal-In-Work Benefits, l-introduzzjoni taċ-childcare centres b’xejn, żieda fil-pensjonijiet u l-istipendji, u diversi inċentivi oħra li jippremjaw l-bżulija.

 

kullhadd

– 2nd January, 2016

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *