Category: News

 • L-MEP u INT – Prog 28 – Harsa Lura

  L-MEP u INT – Prog 28 – Harsa Lura

  Programm 28 (6/8/2010) – Harsa Lura Il-programm televiżiv L-MEP u INT ta’ l-MEP Laburista l-Professur Edward Scicluna qed jixxandar fuq Smash Television kull nhar ta Ġimgħa fis-7.20pm. F’dan il-programm L-MEP u INT il-Professur Scicluna jiddiskuti u jwieġeb mistoqsijiet dwar temi li jkunu qed jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew. Programme 28 (6/8/2010) – L-MEP u INT Labour MEP…

 • Investiment ekonomiku u socjali

  Investiment ekonomiku u socjali

  Stramba, imma vera! Ma tezisti ebda statistika ufficjali f’Malta dwar kemm nisa jahdmu johorgu bil-leave tal-maternità kull sena; kemm idumu bil-leave u kemm jircievu salarju tul dan l-istess leave. Dan meta pajjizna, b’14-il gimgha leave tal-maternità u jumejn biss bi hlas ghall-missirijiet f’kaz ta’ twelid fil-familja, jinsab isfel nett tal-klassifika tal-Unjoni Ewropea. F’pajjizna, l-ispiza kollha…

 • L-MEP u INT – Prog 27 – Regolamenti ta’ supervizjoni

  L-MEP u INT – Prog 27 – Regolamenti ta’ supervizjoni

  Il-programm televiżiv ta’ l-MEP Laburista l-Prof Scicluna jixxandar fuq Smash Television kull nhar ta Ġimgħa fis-7.20pm. F’dan il-programm il-Prof Scicluna jiddiskuti u jwieġeb mistoqsijiet dwar temi li jkunu qed jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew. Programm 27 (30/06/2010) – Regolamenti ta’ supervizjoni Spiss nisimghu dwar regolamenti ta’ supervizjoni li jkopru diversi oqsma finanzjarji. X’ifissru dawn ghalina l-Maltin…

 • Riskji sistematici

  Riskji sistematici

  Ricentement hareg ir-rizultat ta’ 91 ‘stress tests’ li saru fuq l-ikbar banek ta’ kull pajjiz membru tal-UE, fost hom Malta. Fil-kaz ta’ Malta dan sar fuq il-Bank of Valletta filwaqt li l-HSBC Malta kien suggett ghall-istess ezer cizzju imma fuq bazi globali. Sebgha mill-91 bank m’ghaddewx mit-test. La l-Bank of Valletta u lanqas l-HSBC ma…

 • The Economic Impact Of Parental Leave

  The Economic Impact Of Parental Leave

  The economic impact of parental leave an evaluation of the benefits and the costs. A study by Prof Edward Scicluna MEP. The paper is intended to rebalance the stated costs and benefits assumed by the MBB report by referring to some of the extensive scientific studies carried out in countries around the world over the…

 • Iz-Zona Ewro se tisfaxxa?

  Iz-Zona Ewro se tisfaxxa?

  Dwar il-krizi finanzjarja u ekonomika li ghaddejja minnha l-Grecja ilna nisimghu. Ghaddejja minn diffikultajiet finanzjarji kbar. Lejn problemi simili resqin Spanja u l-Portugall. L-istampa kompliet ticcajpar bid-decizjoni ta’ ftit jiem ilu, b’‘Rating Agency’ taghti daqqa ohra ‘l isfel, din id-darba lill-Irlanda. Kollha pajjizi membri tal-Unjoni Ewropea u taz-Zona Ewro. Ma dankollu ma jfissirx li dan…