Merry Christmas


Filwaqt li nirringrazzjakom ghall-appogg li taghtuni u l-kuragg li taghmluli biex inkompli b’hidmieti fil-Parlament Ewropew b’risq il-poplu Malti u Ghawdxi kollu, nittama li kellkom Milied hieni, nawgura li tghaddu l-ahhar jiem tas-sena 2010 fil-paci u s-sliem mal-familji taghkom, u niehu l-opportunita biex inwassal l-isbah xewqat lill-poplu Malti u Ghawdxi ghal Sena Gdida mimlija risq u hena.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *