Inawgurata is-sezzjoni tal-klieb tad-Dipartiment tad-Dwana f’Jum id-Dwana


Fiċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum id-Dwana, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna inawgura s-sezzjoni ġdida tal-klieb li se jkunu qed jintużaw biex ikunu identifikati prodotti tat-tabakk, droga u flus li jkunu qed jiddaħħlu b’mod illegali.

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI

Il-Ministru Scicluna, filwaqt li semma’ l-investiment f’apparat b’teknoloġija sofistikata li sar u li se jibqa’ jsir,  kif ukoll dak li sar fir-riżors uman, saħaq li l-pass li jmiss huwa li jitkompla t-taħriġ tal-uffiċjali f’dik li hija sorveljanza intelliġenti.

Il-Ministru Scicluna faħħar ix-xogħol siewi li qed isir mid-Dwana u semma’ kif l-użu tat-teknoloġija elettronika qed tnaqqas il-burokrazija fis-settur tan-negozju. Huwa kompla jsemmi kif logħba fuq il-mobile, maħsuba biex tgħallem liż-żgħażagħ tagħna dwar ir-rwol tad-Dwana u x’wieħed għandu jiddikjara, ġiet rikonoxxuta mill-Unjoni Ewropeja tad-Dwana f’għeluq il-ħamsin sena mit-twaqqif tagħha. Din se tkun qed tiġi tradotta f’diversi lingwi sabiex tkun aċċessibbli fil-pajjiżi kollha li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea.

Apparti l-ħarsien tal-fruntieri, d-Dipartiment tad-Dwana għandu wkoll ir-rwol li jiġbor it-taxxi tas-sisa u d-dazju tal-importazzjoni—“flus meħtieġa ħafna mill-gvern għas-servizzi soċjali, tas-saħħa, u tal-edukazzjoni. Minkejja dan, id-Dipartiment tad-Dwana jrid jara li fit-twettiq ta’ ħidmietu biex ikunu salvagwardjati l-interessi tal-pajjiż u tal-poplu, ma joħloq ebda xkiel lin-negozjant permezz ta’ burokrazija żejda”, qal il-ministru.

Filwaqt li faħħar u awgura lill-ħaddiema tad-Dwana għal ħidmiethom, il-ministru appella lir-rekluti l-ġodda biex juru l-istess amor proprju f’xogħolhom, bħall-uffiċjali tad-dwana li rtiraw mid-Dipartiment tad-Dwana,  filwaqt li jżommu fuq quddiem nett il-prinċipji tal-integrità, tas-serjetà, tar-rettezza, tal-korrettezza, kif ukoll il-kompetenza meħtieġa.

L-attività ta’ Jum id-Dwana ttellgħet biswit il-binja tad-Dwana fix-Xatt ta’ Pinto, fil-Belt Valletta.

 

Wednesday 12th September 2018

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *