The Libor Scandal – L-MEP u Int – Prog 124


 

In this programme Labour MEP Professor Edward Scicluna explains in detail about the latest financial scandal that has hit the financial scene. The scandal involves the mechanism known as Libor. Professor Scicluna speaks about the number of prestigious banks, including Barclays Bank, that are involved in the scandal. He explains what the Libor mechanism is about, how it works and this scandal’s implications and repercussions.

This was the topic dealt with by Labour MEP Prof Edward Scicluna on Smash TV discussion programme L-MEP U INT on Friday, July 20, 2012.

L-iskandlu Libor – L-MEP u Int – Prog 124

F’dan il-programm l-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna jiddiskuti fid-dettal skandlu finanzjarju ieħor li għadu kif faqqa’ fir-rigward tal-mekkaniżmu magħruf bħala Libor. Il-Professur Scicluna jispjega kif numru ta’ banek kbar u prestiġjużi bħal Barclays Bank kienu involuti sew f’dan l-iskandlu. Huwa jfiehem x’inhu u kif jaħdem l-mekkaniżmu Libor, min kien involut fl-iskandlu, u x’inhuma l-implikazzjonijiet u r-riperkussjonijiet ta’ dan l-iskandlu.

L-Ewroparlamentari Laburista Prof Edward Scicluna tratta dan is-suggett fil-programm televiziv L-MEP U INT fuq Smash TV il-Gimgha, 20 ta’ Lulju, 2012.

 

– Smash TV :  Friday, July 20, 2012.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *