Ten Days to Go… – L-MEP u Int – Prog 92


L-attenzjoni tad-dinja finanzjarja hija iffukata fuq l-Ewropa minhabba l-krizi fiz-zona ewro. Il-Kummissarju Ewropew ghall-Ekonomija ukoll wissa illi l-Ewropa ghandha ghaxart ijiem zmien biex tiddeciedi kif ser tilqa ghal din il-krizi. Il-Parlament Ewropew din il-gimgha wkoll iddiskuta din il-krizi f’sessjoni plenarja li fiha tkellem ukoll l-Ewro-Parlamentari Laburista il-Prof Edward Scicluna. Illum din il-krizi tinteressana mill-qrib ghaliex Malta wkoll tinsab fi-zona ewro. Fil-programm l-MEP u Int ta’ nhar il-Gimgha 2 ta’ Dicembru, 2011 il-Prof Scicluna tkellem dwar x’inhija l-ezattament il-problema u x’inhuma s-soluzzjonijiet li jezistu.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *