Stedina fuq One Radio ‘Sibt il-Punt’


Prof. Edward Scicluna kien mistieden fil-program ta’ diskussjoni ta’ Emanuel Micallef ‘Sibt il-Punt’ fuq One Radio fil-31 Marzu 2012. Is-suġġett diskuss kien l-għixien diċenti f’Malta, fl’isfond tal-istudju li sar mill-Caritas MaltaBaġit Minimu għal Ħajja Diċenti’.

Isma l-Program hawn taht.

Prof. Edward Scicluna was a guest speaker on Emanuel Micallef’s discussion programme on One Radio ‘Sibt il-Punt’ on 31 March 2012. The discussion reacted to the study by Caritas Malta  ‘A Minimum Budget for a Decent Living

Listen to the Program below.

– oneradio : Is-Sibt, 31 ta’ Marzu, 2012


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *