Malta’s Working Poor – L-MEP u Int – Prog 99


Dawn l-ahhar snin bdejna nisimghu aktar dwar il-fenomenu tax-xoghol prekarju gewwa pajjizna. X’inhu ezattament dan ix-xoghol prekarju; veru qed jizdied bhalma qed jghidu l-Unions; x’inhi l-implikazzjoni ta’ dan ghal pajjizna?

Naraw dan ma’ l-Ewro Parlamentari Laburista Prof. Edward Scicluna.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *