L-MEP u INT – Prog 41 – Lejn shubija fl-Unjoni Ewropea


Tliet pajjizi mill-Balkani, Kroazja, Serbja u l-Macedonja, flimkien mal-Izlanda u t-Turkija kollha ghandhom applikazzjoni pendenti ghal shubija fl-Unjoni Ewropea. Applikazzjonijiet li jvarjaw fiz-zmien minn kemm ilhom quddiem l-Unjoni Ewropea. L-Izlanda applikat s-sena l-ohra u t-Turkija ilha tistenna 23 sena. Ivarjaw ukoll id-diffikultajiet li qed isibu dawn il-pajjizi fi triqthom lejn shubija. Dawn l-applikazzjonijiet ghal shubija fl-Unjoni Ewropea kienu s-suggett li tratta fil-programm L-MEP U INT tal-Gimgha, 5 ta’ Novembru, 2010, l-Ewroparlamentari Laburista Malti l-Professur Edward Scicluna. L-MEP U INT jixxandar fuq Smash TV kull nhar ta’ Gimgha fis-7.20 p.m.

Towards an EU enlargement

Five countries are hoping to join the European Union in its next enlargement. Three of these aspirations hail from the Balkans, Croatia, Serbia and Macedonia. The others are Iceland and Turkey. A different story for each country. How is it going for these countries in their process to join the EU? Iceland submitted its application last year. Turkey’s has been on and off the agenda since April 1987. Why? Labour MEP Professor Edward Scicluna deals with all this in his weekly television programme L-MEP U INT aired every Friday at 7.20 p.m. on Smash TV. Towards an EU enlargement was aired on Friday, November 5.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *