IMF REPORT ON MALTA – L-MEP u Int – Prog 100


 

Il-gimgha li ghaddiet zaret Malta missjoni mill-Fond Monetarju Internazzjonali biex jezaminaw li stat tal-ekonomija tal-pajjiz. Kemm damu Malta iltaqghu ma’ ufficjali tal-gvern kif ukoll ma’ delegazzjoni tal-Partit Laburista. L-Ewroparlamentari Laburista il-Professur Edward Scicluna, li kien jifforma parti mid-delegazzjoni tal-Partit Laburista, tkellem dwar li skop ta’ din Iz-zjara, il-konkluzjonijiet li waslu ghalihom kif ukoll dwar x’inhuma li sfidi li johorgu minn dawn il-konkluzjonijiet ghall-pajjiz u ghall-gejjieni.

 

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *