Corruption and Transparency – L-MEP u Int – Prog 108


 

Il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-korruzzjoni tissemma ħafna fil-laqgħat tal-G20 u laqgħat oħrajn bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Il-korruzzjoni hija rampanti fil-pajjiżi tal-Afrika u jissemmew ħafna l-industriji tal-esplojtazzjoni taż-żejt u tal-minerali li joperaw f’dawn il-pajjiżi.

Dan l-aħħar, il-kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, iddiskuta żewġ rapporti li l-għan proprju tagħhom huwa li tiżdied it-trasparenza f’dan il-qasam. L-Ewroparlamentari l-Professur Edward Scicluna qiegħed jirrappreżenta l-Grupp tiegħu tal-Alleanza tas-Soċjalisti u Demokratiċi bħala shadow rapporteur fuq wieħed minn dawn ir-rapporti.

Il-ħidma tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti flimkien ma’ pajjiżi oħrajn fil-ġlieda l-korruzzjoni oħra  huwa s-suġġett li l-Membru Parlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna jitkellem dwaru f’dan il-Programm.

Corruption and Transparency – L-MEP u Int – Prog 108

The fight against tax evasion and corruption are key topics which are discussed at length during the G20 Summits and other meetings between the Member States of the European Union. Corruption is rampant in African countries and many industries that operate in these countries are mentioned with relation to the exploitation of oil and minerals.

Recently, the Committee on Economic and Monetary Affairs discussed two particular reports that have been drawn up to suggest ways on how to increase transparency in this area. Prof. Edward Scicluna, member of the Progressive Alliance of Socialists and democrats, is representing his group as shadow rapporteur on one of these reports.

The work of the European Union and United States together with other countries in combating corruption was the subject that Labour MEP Edward Scicluna discussed in this programme 108 of L-MEP u Int (The MEP and You).

 

– Il-Gimgha, 26 ta’ Marzu, 2012

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *