Id-dejn u t-tkabbir ekonomiku – L-MEP u Int – Prog 90


Id-dejn u t-tkabbir ekonomiku

Nhar it-Tnejn 14 ta’ Novembru, 2011 il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech ipprezenta l-budget fil-parlament. Id-diskors tal-Ministru huwa biss deskrizzjoni tar-rizultat ta’ ezercizzju tekniku u amministrattiv li jsir fuq perjodu ta’ xhur qabel. Fost affarijiet ohra jara kif id-deficit u d-dejn ser jintlaqtu mill-pjanijiet ta’ nfieq u dhul li jipproponi fil-Budget. Fil-programm l-MEP u Int li ixxandar fuq Smash TV nhar il-Gimgha 18 ta’ November, 2011 l-Ewro-Parlamentari Laburista il-Professur Edward Sciluna ta’ l-veduti tieghu dwar il-pjanijiet tal-Gvern biex inaqqas id-dejn u jzid it-tkabbir ekonomiku skond kif imhabbra fil-budget fid-dawl tac-cirkostanzi ekonomici li jinsab fihom il-pajjiz.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *