Gender Equality in Decision-Making – L-MEP u Int – Prog 107


Gender Equality has very often been an issue discussed in various fora amongst which State Parliaments, international and European institutions, as well as the European Parliament. Last week, the European Parliament has approved 2 reports related to gender equality, this time with regards to the slow progress towards a better gender balance in economic decision making, be it in the political area and within the EU institutions as well as in corporate boards. Labour MEP Professor Edward Scicluna discussed this important issue in the Programme l-MEP u Int (The MEP and You) number 107, Friday 16th March 2012 – Smash TV

 

 

L-Ugwaljanza fid-Deċiżjonijiet
L-ugwaljanza bejn is-sessi huwa suġġett li ta’ spiss jiġi diskuss f’ħafna fora fosthom f’Parlamenti Statali, Istituzzjonijiet Globali u Ewropej, kif ukoll fil-Parlament Ewropew. Propju il-ġimgħa li għaddiet il-Parlament Ewropew approva żewġ rapporti dwar l-ugwaljanza, din id-darba fil-kuntest ta` min jieħu d-deċiżjoni l-iżjed importanti tal-pajjiż, sew fil-kamp politiku, kif ukoll fis-settur privat, jiġifieri fil-boardrooms tal-ikbar kumpaniji, L-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna tratta dan is-suġġett importanti fil-Programm l-MEP u INT nru. 107 li xxandar il-Gimgha 16 ta’ Marzu 2012 fuq Smash TV

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *