Unveiling of Statue of Our Lady of the Lilies, Mqabba


Labour MEP Prof Edward Scicluna attended the unveiling of the Statue of Our Lady of the Lilies at Mqabba on Saturday 9 June 2012. This event, held during a Musico-Literary Soiree’ with the participation of Madonna tal-Ġilju band, was part of the activities related to the local Feast  organised by the Our Lady of the Lilies Musical Society of Mqabba. The Statue, hand carved by local artist and supporter Antoine Farrugia out of a single rock extracted from the foundations of the Society’s premises prior the commencement of the reconstruction project, is now prominently placed in the garden situated in Mqabba Bypass.

 

 


 


I
nawgurazzjoni ta’ Statwa Gdida tal-Madonna tal-Gilju, l-Imqabba

Il-MPE Laburista l-Professur Edward Scicluna attenda l-inawgurazzjoni ta’ l-Istatwa tal-Madonna tal-Ġilju Mqabba is-Sibt 9 ta’ Ġunju, 2012. Din kienet parti mill-attivitajiet relatati mal-festa lokali organizzata mis-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba u saret matul Soiree’ Musika-Letterarja bis-sehem tal-Banda Madonna tal-Ġilju. L-Istatwa ġiet imnaqqxa bl-idejn mill-artist lokali u sostenitur Antoine Farrugia minn blata waħda maħruġa mill-pedamenti tal-bini tas-Soċjeta’ qabel il-bidu tal-proġett ta ‘rikostruzzjoni u issa ġiet mqiegħda f’post prominenti fil-ġnien ta’ ħdejn  Mqabba Bypass.

 

– Saturday, 9th June 2012


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *