L-Unjoni Ewropea tilfet opportunità kbira


Il-gimgha l-oħra l-Parlament Ewropew approva l-Pakkett ta’ Governanza Ekonomika fformat minn Sitt Rapporti. Approvazzjoni li, anke jekk b’marġni żgħira, ħalliet lill-gruppi politiċi maq­sumin u diżappuntati. Pakkett li min fasslu wkoll sabha diffiċli biex jispjegah, aħseb u ara kemm se jkun ak­tar diffiċli biex jifhmuħ il-popli minkejja li jridu jġor­ru l-piż tiegħu. Faċilment tif­hem kif in-nies jinsabu mifxu­lin bil-kriżi li qiegħda tikber madwarhom u quddiem għaj­nejhom u bir-reazzjoni timida għalih u li xxaqleb biss lejn naħa waħda.

Il-gimgha l-oħra l-Parlament Ewropew approva l-Pakkett ta’ Governanza Ekonomika fformat minn Sitt Rapporti. Approvazzjoni li, anke jekk b’marġni żgħira, ħalliet lill-gruppi politiċi maq­sumin u diżappuntati. Pakkett li min fasslu wkoll sabha diffiċli biex jispjegah, aħseb u ara kemm se jkun ak­tar diffiċli biex jifhmuħ il-popli minkejja li jridu jġor­ru l-piż tiegħu. Faċilment tif­hem kif in-nies jinsabu mifxu­lin bil-kriżi li qiegħda tikber madwarhom u quddiem għaj­nejhom u bir-reazzjoni timida għalih u li xxaqleb biss lejn naħa waħda..

Kif għandna allura nevalaw dan il-Pakkett?

Irridu mmorru lura għal Settembru 2010 meta l-Kum­miss­joni għamlet l-ewwel pro­pos­ti tagħha. Dakinħar l-għan kollu ta’ dan l-eżerċizzju kien li jwassal għal sett ta’ riformi bilanċjati li jagħtu spażju lil pajjiżi Ewropej biex joħorgu mid-diffikultajiet ekonomiċi tagħhom, iqumu fuq saqaj­hom u jsiru globalment kompetittivi. Huwa tajjeb li għal dan il-għan il-pajjiżi kollha tal-UE jnaqqsu mill-piż fiskali żejjed li għandhom. Ilkoll naqblu li ebda Stat Membru ma jista’ jkun ekonomikament kompetittiv meta jkollu djun u defiċits kbar. Iżda billi timponi miżuri perikolużi ta’ awsterità li bihom tkompli ddgħaj­jef l-ekonomiji diġà batuti, bħal­ma qed jiġri fil-Greċja u postijiet oħrajn, ir-riżultat ikun kompletament kontro-produttiv.

L-Ewropa teħtieg trabbi ftit muskolu ekonomiku. Jeħtieg tinvesti. Teħtieg skemi kreattivi biex jiżdied it-tkabbir eko­nomiku u jinħolqu l-impjiegi.

Il-Pakkett ta’ Governanza li ġie approvat ma jwassalx biex jintlaħqu dawn il-miri.

Kont ittamajt li l-gruppi politiċi ewlenin kienu se jaħ­dmu flimkien biex iwasslu għal sett ta’ riformi bilanċjati u intelliġenti li jikkombinaw is-sanzjonijiet mal-inċentivi. Dan kien jgħaqqad lill-Parlament u jagħti lill-iStati Membri dikjarazzjoni soda.

Huwa ferm diżappuntanti li wara ħafna xhur ta’ negozjati ebda waħda mill-proposti tant intelliġenti ma sabet ruħħa f’dan il-Pakkett.

L-Unjoni Ewropea tilfet opportunità kbira.

edward@edwardscicluna.com

l-orizzont –  27.06.2011


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *