Finance Minister Prof. Edward Scicluna fuq Sibt il-Punt – ONE radio – 26.10.2013


Fil-budget li gej, il-gvern jehtieg li jibdel id-direzzjoni sabiex l-ekonomija ta’ pajjizna tkompli tikber u d-deficit jinzel ghal taht it- tlieta fil-mija. Dan intqal mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna waqt li kien qed jiehu sehem fil-programm Sibt-il Punt fuq radju ONE.

sibtpunt_26102013_2

sibtpunt_26102013_3

sibtpunt_26102013

– Saturday, 26th October, 2013


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *