Stedina ghal Diskussjoni Pubblika – Naxxar


Is-sensiela ta’ Diskussjonijiet Pubblici bit-tema EJJA U STAQSI mtella’ mill-Ewroparlamentari Laburista Prof Edward Scicluna se tkompli nhar il-Gimgha, 20 ta’ Mejju, 2011, fit-8.00 p.m. f’Il Cortile, Tal-Balal, Naxxar.

Il-Professur Scicluna se jitkellem dwar hidmietu fil-Parlament Ewropew b’risq pajjizna; l-inkarigi moghti mill-Kummissjoni Ewropea; il-krizi ekonomika u finanzjarja fiz-Zona Ewro; l-avvenimenti li qeghdin jigru fil-pajjizi qrib taghna u li qeghdin jaffettwaw lilna; kif ukoll issues lokali li qeghdin jitqajmu fl-Unjoni Ewropea.

Dawk prezenti jkollhom l-opportunita jaghmlu l-mistoqsijiet taghhom lill-Professur Edward Scicluna. Kulhadd huwa mistieden.

Invite for a Public Discussion with Labour MEP Prof Edward Scicluna

EJJA U STAQSI, a series of Public Discussions hosted by Labour MEP Prof Edward Scicluna, continues on Friday, May 20, at Il Cortile, Tal-Balal, l/o Naxxar, at 8.00 p.m.

Topics to be tackled by Prof Scicluna include his role as an MEP for the benefit of our country; appointments given by the European Commission; the economic and financial crisis within the Euro Zone; the situation in the North African countries and how does Malta feature in it all, together with local issues raised to European Union level.

The floor will have the opportunity to put questions to Prof Scicluna. Feel free to attend and to ask.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *