Laqgha ta’ Diskussjoni – EJJA U STAQSI – Il-Hamis, 26 u l-Gimgha, 27 ta’ Jannar


Is-sensiela ta’ Diskussjonijiet Pubblici bit-tema, EJJA U STAQSI, li matulhom l-
Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna jiltaqa’ u jiddiskuti mal-kostitwenti, dawn ser ikomplu nhar il-Hamis 26 ta’ Jannar, 2012 il-Cortile, tal-Balal u l-ghada l-Gimgha, 27 ta’ Jannar, 2012 f’Villa Overhills Birzebbugia. Iz-zewg attivitajiet jibdew fis-7.00 p.m.

Prof. Scicluna jitratta l-ahhar zviluppi li jkun hemm fil-Parlament Ewropew kif ukoll dwar il-krizi fiz-zona ewro. Dawk prezenti jinghataw kull opportunita jaghmlulu mistoqsijiet.

 

PUBLIC DISCUSSIONS WITH LABOUR MEP PROF. EDWARD SCICLUNA

Two Public Discussions, EJJA U STAQSI , with Labour MEP Professor Edward
Scicluna will be held one on Thursday, 26 January, 2012 at il-Cortile, tal-Balal and another on Friday, 27 January, 2012 at Villa Overhills, Birzebbugia. Both events start at 7.00 p.m.

During these meetings Prof. Scicluna will speak about the latest developments at the European Parliamament as well as about the eurozone crisis. He will then take questions from the floor.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *