Category: Pensions/Education/Social Security

  • Press Release – Il-Faqar f’Malta

    Press Release – Il-Faqar f’Malta

    Ix-xibka ta’ lqugh li jipprovdi l-gvern permezz tal-welfare state sabiex persuni u familji zvantaggjati, minhabba mard, nuqqas ta’ xoghol jew xi problemi socjali ohra ma jaqghux fil-faqar ma hix sufficjenti bizzejjed. Dan qalu l-Kandidat Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew il-Professur Edward Scicluna waqt żjara li għamel fid-djar amministrati mill-YMCA. Il-YMCA hija organizzazzjoni non-governattiva li tipprovdi akkomodazzjoni…