Category: Events

 • EJJA U STAQSI fil-Lukanda Osborne

  Nhar il-Gimgha, 1 ta’ April, 2011, Prof Edward Scicluna kompla bis-sensiela ta’ laqghat ta’ kull xahar mal-kostitwenza bazati fuq Distretti Elettorali. Dawn il-laqghat ikunu f’forma ta’ Diskussjonijiet Pubblici bit-tema EJJA U STAQSI. L-attivita tal-Gimgha saret fil-Lukanda Osborne, il-Belt. Matulha Prof Scicluna tratta l-kwistjoni ta’ solidarjeta mehtiega mill-Unjoni Ewropea ma’ Malta fil-kaz tal-immigrazzjoni illegali fid-dawl tal-krizi…

 • Laqgħa ta’ Diskussjoni – EJJA U STAQSI – Il-Gimgha, 4 ta’ Marzu – Centru Laburista, Fgura

  Nhar il-Gimgha, 4 ta’ Marzu, 2011, Prof. Edward Scicluna kompla bis-sensiela ta’ diskussjonijiet pubblici bit-tema EJJA U STAQSI bilghan li jzomm lill-kostitwenti aggornati dwar hidmietu fil-Parlament Ewropew. Din kienet is-seba’ “Diskussjoni Pubblika” u saret fic-Centru Laburista tal-Fgura. Il-laqghat isiru kull xahar fuq bazi distrettwali. Wara indirizz qasir minn Prof. Scicluna l-udjenza tkun mistiedna taghmel il-mistoqsijiet taghha. Saru mistoqsijiet dwar it-twaqqif…

 • Diskussjoni Pubblika – Naxxar

  Diskussjoni Pubblika – Naxxar

  Il-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Professur Edward Scicluna ssokta bil-Laqghat Pubblici tieghu fuq bazi distrettwali fejn l-udjenza jkollha l-opportunita li tiddiskuti mieghu suggetti li tkun tixtieq titkellem dwarhom. L-ewwel Diskussjoni Pubblika ta’ Prof Scicluna ghas-sena 2011 saret nhar il-Gimgha, 28 ta’ Jannar, fic-Centru Laburista tan-Naxxar. F’din il-laqgha Prof Scicluna habbar li huwa kien ghadu kemm gie…