Scicluna represents EC on Presidential visit to Switzerland


Labour MEP Edward Scicluna accompanied the Parliament President, Jerzy Buzek, on an Official Visit to Switzerland that took place on June 9th and 10th. It was the first official visit of the European Parliament to Switzerland.

On behalf of the EP’s Economic Committee Professor Scicluna held bi-lateral meetings with representatives of the Swiss Parliament’s Economic Committee including its President, Mr Hansruedi Wandfluh. Among the topics discussed were the Economic Governance Package and the financial sector regulation being passed by the Parliament.

Parallel meetings were held on Foreign Affairs, Internal Market, and Transport. Meanwhile, the two parliamentary presidents discussed the future progress of the European Parliament and its relations with Switzerland.

Following the event, Prof Scicluna said:

“The EU and Switzerland are major trading partners so it is important that there is better co-operation between us, particularly when it comes to the performance of the Eurozone and financial services and regulation.

“I am happy to have led the Parliament’s Economic Committee on this inaugural Official Visit. Switzerland is a big financial centre and we are both trying to make reforms to our financial services sector following the financial crisis which has affected us both. The two sides found the discussions very fruitful and look forward to positive developments in the near future.”

Prof Edward Scicluna jirrapprezenta lill-ECON waqt zjara presidenzjali fl-Isvizzera

L-Ewroparlamentari Laburista Prof Edward Scicluna fforma parti mid-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew (PE) li bejn il-Hamis u l-Gimgha, 9 u 10 ta’ Gunju, 2011, akkumpanjat lill-President tal-PE Jerzy Buzek fuq zjara ufficjali fl-Isvizzera. Din kienet l-ewwel zjara tax-xorta taghha fl-Isvizzera.

Tul iz-zjara Prof Scicluna, Vici Chairman tal-Kumitat ghall-Affarijiet Ekonomici u Monetarji (ECON), kellu tahditiet bilaterali ma’ delegazzjoni mill-Kumitat Ekonomiku tal-Parlament Svizzeru mmexxija mill-President tal-Kumitat Hansruedi Wandfluh. Fost is-suggetti diskussi kien hemm il-Pakkett ta’ Governanza Ekonomika u r-Regolamenti Finanzjarji bhalissa diskussi fil-PE.

Fl-istess hin l-membri l-ohrajn tad-delegazzjoni kienu ghaddejjin b’laqghat dwar l-Affarijiet Barranin, is-Suq Intern u t-Trasport.

Il-Presidenti taz-zewg Parlamenti ddiskutew hidmet il-Parlament Ewropew u r-relazzjonijiet tieghu mal-Isvizzera.

Prof Scicluna qal li l-Unjoni Ewropea u l-Isvizzera ghandhom relazzjonijiet kummercjali kbar bejniethom u allura huwa importanti li jkun hemm koperazzjoni ahjar bejniethom, partikolarment dwar iz-Zona Ewro u dwar is-servizzi u regolamenti finanzjarji.

“Ninsab sodisfatt li rrapprezentajt lill-ECON fuq din iz-zjara ufficjali u inawgurali. L-Isvizzera hija centru finanzjarju kbir u t-tnejn qeghdin nippruvaw nirriformaw s-servizzi finanzjarji taghna b’rizultat tal-krizi finanzjarja li kellha effett fuqna t-tnejn. Kienu diskussjonijiet utili hafna, li hallew hafna rizultati li jinkoragguna nharsu ‘l quddiem ghal aktar zviluppi pozittivi fil-futur qarib,” qal Prof. Scicluna.

Id-delegazzjoni li akkumpanjat lill-President Buzek kienet tinkludi wkoll lil Diana Wallis, Vici President tal-Parlament Ewropew; Brian Simpson, Chairman tal-Kumitat dwar it-Trasport; Fiorello Provera, Vici Chairman tal-Kumitat ghall-Affarijiet Barranin; u Lara Comi, Vici Chairman tal-Kumitat ghas-Suq Intern.

Photos
[nggallery id=57]

Video


One response to “Scicluna represents EC on Presidential visit to Switzerland”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *