Malta submits National Reform Programme 2015 to European Commission


The Ministry for Finance has submitted the National Reform Programme 2015 to the European Commission on 15th April, 2015, in line with the submission deadline and following consultation with the social partners.

The National Reform Programme outlines the Government’s country policies and measures pertaining to Malta’s country specific recommendations, and its efforts to sustain growth and jobs and to reach the Europe 2020 targets. It is an annual document that forms part of the European Union’s Economic Semester.

The National Reform Programme for 2015 also addresses the most pressing issues which are, in the European Commission’s view, in most need of attention and reforms. These are commonly known as the Country Specific Recommendations (CSRs).

The National Reform Programme 2015 represents a scenario where, as this Government enters its third year of legislature, it is comforted by an encouraging economic and financial performance to date and is confident that its ambitious objectives are realisable.

The strategy of raising potential output, putting back the country’s public finances on solid ground, and enhancing Malta’s competitiveness will thus remain the backbone of this year’s National Reform Programme, while the implementation of the respective measures will continue to unfold.

The National Reform Programme 2015 focuses on four main priority areas: strengthening the sustainability of public finances by ensuring the attainment of Malta’s fiscal targets, strengthening labour market performance and addressing skill mismatches, ensuring resource efficiency in the energy and transportation sectors, and strengthening Malta’s business environment by improving access to finance for SMEs, reducing bureaucratic practices, and reforming the justice system.

The budget framework behind the National Reform Programme 2015 represents the first step along the way towards the Budget 2016 itself, which will be aligned with the European Semester.

The National Reform Programme 2015 Document can be accessed online here.

 

 

Malta tippreżenta l-Programm Nazzjonali ta’ Riforma għall-2015 lill-Kummissjoni Ewropea

Il-Ministeru għall-Finanzi ppreżenta l-Programm Nazzjonali ta’ Riforma (PNR) għall-2015 lill-Kummissjoni Ewropea nhar l-Erbgħa 15 ta’ April, fil-ħin mogħti biex isir dan u wara konsultazzjoni mas-sħab soċjali.

Il-PNR jagħti stampa ġenerali tal-istrateġiji nazzjonali u miżuri tal-Gvern b’rabta mar-rakkomadazzjonijiet speċifiċi għal Malta, kif ukoll tal-isforzi tiegħu biex isostni t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tax-xogħol u biex jilħaq il-miri tal-istrateġija Ewropa 2020. Huwa dokument li joħroġ kull sena u jifforma parti mis-Semestru Ekonimiku tal-Unjoni Ewropea.

Il-PNR għall-2015 jindirizza l-aktar kwistjionijiet urġenti li, skont il-Kummissjoni Ewropea, jeħtieġu l-akbar attenzjoni u riformi. Dawn huma magħrufin komunement bħala r-Rakkomandazzjonijiet Speċifiċi għall-Pajjiż.

 

 

Il-PNR għall-2015 jippreżenta xejnarju fejn, hekk kif dan il-Gvern daħal fit-tielet sena tiegħu, qed iħossu inkoraġġut mir-riżultati ekonomiċi u finanzjarji li nkisbu s’issa u huwa fiduċjuż aktar minn qatt qabel li l-miri ambizzjużi tiegħu jistgħu jintlaħqu.

Għaldaqstant, l-istrateġija li tikber il-produttività potenzjali, li l-finanzji pubbliċi tal-pajjiż jerġgħu jitpoġġew fuq sisien sodi, u li l-kompetittività ta’ Malta titjieb, se jibqgħu jirfdu l-PNR għal din is-sena, filwaqt li jibqa’ għaddej it-twettiq tal-miżuri rispettivi.

Il-PNR għall-2015 jiffoka fuq erba’oqsma prijoritarji: it-tisħiħ tas-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi billi jiġi żgurat li l-miri fiskali ta’ Malta jintlaħqu; it-tisħiħ tar-riżultati tas-suq tax-xogħol u l-indirizzar tal-isfida tan-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet; l-iżgurar tal-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi fl-oqsma tal-enerġija u tat-trasport; u t-titjib tal-ambjent tan-negozju f’Malta billi jitjieb l-aċċess tal-impriżi żgħar u medji għall-finanzjament, jitnaqqsu l-prattiki burokratiċi, u ssir riforma fis-sistema tal-ġustizzja.

Il-qafas baġitarju wara l-PNR għall-2015 jirrappreżenta l-ewwel pass fit-triq lejn il-Baġit għall-2016, li se jkun allinjat mas-Semestru Ewropew.

Id-dokument tal-Programm Nazzjonali ta’ Riforma għall-2015 jinstab hawnhekk.

 

– Monday, 20th April, 2015

 

govmt_logo     timesofmalta_logo     MI     maltatoday2_logo   iNews_Logo     newsbook_logo

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *