Rapport ta’ Hidma Jannar – Gunju 2011 Prof. Edward Scicluna MEP


L-Ewroparlamentari Laburista Prof. Edward Scicluna fi tmiem Lulju 2011 ipprezenta lit-Tmexxija u lill-Ezekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista r-Rapport ta’ Hidma ghax-xhur Jannar/Gunju 2011. Fih Prof. Scicluna jaghti rendikont dettaljat ta’ hidmietu kemm fil-Parlament Ewropew kif ukoll barra minnu.

Il-Membri Parlamentari Laburisti Ewropej jipprezentaw zewg rapporti fis-sena dwar hidmiethom fil-Parlament Ewropew lill-Ezekuttiv Nazzjonali tal-Partit, liema rapporti jkunu wkoll is-suggett ta’ laqghat apposta mad-delegati tal-Partit. Ir-rapporti jkunu jkopru l-perjodu Jannar/Gunju u Jannar/Dicembru tas-sena partikolari.

Ara Rapport ta’ Hidma ta’ Prof. Scicluna Jannar/Gunju 2011 <


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *