Prof Edward Scicluna jkompli bis-sensiela ta’ Diskussjonijiet Pubblici


L-Ewroparlamentari Laburista Prof Edward Scicluna nhar il-Gimgha, 20 ta’ Mejju, 2011, kompla bis-sensiela ta’ Diskussjonijiet Pubblici bit-tema EJJA U STAQSI. Is-sensiela ssir fuq bazi distrettwali u din kienet immirata ghat-Tmien Distrett Elettorali u saret Il Cortile, Naxxar.

Tul din l-attivita Prof Scicluna wiegeb ghal diversi mistoqsijiet min-naha tal-udjenza li b’rizultat taghhom tratta diversi suggetti, fosthom hidmietu fil-Parlament Ewropew; l-ekonomija lokali; iz-Zona Ewro u dak li ghaddejja minnu; id-differenza bejn il-mentalita tal-pajjizi Nordici u l-pajjizi Mediterranji; x’se jkun ifisser ghal pajjizna il-Pakkett ta’ Governanza Ekonomika li qed ikun diskuss fid-diversi istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u kif dan jista’ jolqot direttament lill-haddiema, lill-unions u lill-pensjonanti.

Prof Edward Scicluna continues with his Public Discussions series

Labour MEP Prof Edward Scicluna continued with his series of Public Discussions, themed EJJA U STAQSI, on Friday, May 20, 2011, at Il Cortile, Naxxar. The event, the ninth of the series, was earmarked for residents from the Eight Electoral District.

After a short introductory speech, Prof Scicluna dealt with topics brought up by questions from the floor. Topics discussed concerned Prof Scicluna’s role in the European Parliament; the Maltese economy; Euro Zone and its ongoings; the differences between Nordic and Mediterranean countries within the EU; the Six Pack Economic Governance being discussed with the EU’s institutions and what this might mean for the workers, pensioners and unions.

[nggallery id=55]

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *