Maltemp ghas-swieq finanzjarji tad-dinja


Fil-harga tal-Hadd, 14 ta’ Awwissu, 2011, il-gurnal KullHadd tratta s-suggett “Maltemp ghas-swieq finanzjarji tad-dinja”. Dan is-servizz kien jinkludi l-opinjoni ta’ Prof. Edward Scicluna dwar x’wassal ghal din is-sitwazzjoni finanzjarja prekarja li qed taffettwa s-swieq finanzjarji ta’ bosta pajjizi madwar id-dinja.

Prof. Scicluna, li kien qed iwiegeb mistoqsijiet tal-gurnalista Krista Caruana, ta wkoll l-opinjoni tieghu dwar kif qed jintlaqtu l-ekonomija u l-investiment  f’pajjizna u dwar x’jistghu jkunu l-konsegwenzi ta’ dan.

Ara l-artiklu kollu fuq > Kullhadd – Maltemp ghas-swieq finanzjarji tad-dinja

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *