Labour MEP Scicluna in European Parliamentary delegation to Italy


Our European Parliament delegation was very impressed with the level of competency, degree of integrity and international experience of the economic and financial leaders in Italy, steering the country today through its worse economic crises.” This was said by Labour MEP Edward Scicluna at the end of an intensive two-day visit by a five-person delegation from the European Parliament’s ECON committee in Rome at the beginnning of this week. The other members included a representative from the main political groups in the European Parliament and included Wolf Klinz, Elisa Ferreira, Burkhard Balz and Theodor Stolojan.

The delegation held meetings with the Italian Minister of Finance Vittorio Grilli, the President of Banca d’Italia Ignazio Visco, the Head of the Italian statistical agency ISTAT, Enrico Giovannini, and the heads of the competition and stock-exchange regulating authorities, Giovanni Pitruzella of the Anti-Trust Authority and Giuseppe Vegas of Consob. On Tuesday they were welcomed by the Minister for European Affairs Enzo Moavero at Palazzo Chigi. That same afternoon the delegation took part in a joint parliamentary committee debate on the future of the Eurozone with the Senators at Palazzo Madama.

Professor Scicluna, who is Vice-chairman of the Committee for Economic and Financial Affairs said that the aim of the visit was to report back to the European Parliament on the progess being achieved both on the fiscal consolidation and the economic policy fronts in dealing with the crises. The democratic legitimacy of this process requires the involvement of elected representatives from both the European and national parliaments.

 

 

 

Prof. Edward Scicluna f’Palazzo Chigi u Palazzo Madama fuq ħidma tal-PE fl-Italja

 

“Bħala delegazzjoni tal-Parlament Ewropew konna impressjonati ħafna bil-livell ta’ kompetenza, integrità u esperjenza internazzjonali li għandhom il-mexxejja finanzjarji u ekonomiċi fl-Italja u li bħalissa qegħdin imexxu l-pajjiż waqt l-agħar kriżi ekonomika li qatt għadda minnha.”

Hekk stqarr l-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna li kien jifforma parti minn delegazzjoni ta’ ħames membri tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON) tal-Parlament Ewropew fi tmiem żjara ta’ jumejn fl-Italja li matulha saret ħidma intensiva. Id-delegazzjoni kienet tinkludi lil Wolf Klinz, Elisa Ferreira, Burkhard Balz u Theodor Stolojan, rappreżentanti mill-gruppi politiċi ewlenin fil-Parlament Ewropew.

Id-delegazzjoni, li żaret Ruma fil-bidu ta’ din il-ġimgħa, kellha laqgħat mal-Ministru tal-Finanzi Taljan, Vittorio Grilli; mal-President tal-Banca d’Italia, Ignazio Visco; mal-Kap tal-Aġenzija tal-Istatistika ISTAT, Enrico Degiovanni; u mal-Kapijiet tal-Awtoritajiet Regolatorji għall-Kompetizzjoni u l-Borża, Giovanni Pitruzella tal-Anti-Trust Authority u Giuseppe Vegas ta’ Consob.

Nhar it-Tlieta li għadda d-delegazzjoni kellha laqgħa mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Enzo Moavero, f’Palazzo Chigi. Wara nofsinhar id-delegazzjoni ħadet sehem f’dibattitu parlamentari konġunt mas-Senat f’Palazzo Madama dwar il-futur taz-Zona Ewro.
Prof Scicluna, li huwa l-Viċi-Chairman tal-ECON qal li l-għan ta’ din iż-żjara kien li d-delegazzjoni tirrapporta lill-Parlament Ewropew dwar il-progress milħuq fejn jirrigwarda konsolidament finanzjarju u politika ekonomika fl-isfond tal-kriżi li għaddej minnha l-pajjiż. Il-legittimità demokratika ta’ dan il-proċess teħtieġ l-involviment ta’ rappreżentanti eletti kemm mill-Parlament Ewropew kif ukoll minn dak nazzjonali.

 

– news –

– links –

  

 

– Friday, 2nd November, 2012

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *