Aktar kuxjenza għall-għarfien finanzjarju waqt il-World Investor Week


“It-tagħlim fl-aspett finanzjarju mhuwiex biss għall-bankiera u l-investituri kbar imma għal kulħadd”.  Hekk saħaq il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna waqt it-tnedija tal-World Investor Week li saret fil-Borża ta’ Malta fil-Belt Valletta.

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI

World Investor Week tiġi mfakkra minn numru ta’ istituzzjonijiet finanzjarji minn madwar id-dinja, fosthom anke l-Borża ta’ Malta.  L-għan ewlieni ta’ din l-inizjattiva huwa sabiex tinħoloq aktar kuxjenza dwar għarfien fl-aspett finanzjarju. Dan it-tagħrif jinkludi investiment, ir-riskji li wieħed jista’ jidħol għalihom u oħrajn li għandu jevita, kif ukoll klassi tal-assi f’dak li għandu x’jaqsam ma’ bonds, proprjetà, u proprjetà immobbli, kif ukoll pjanar finanzjarju għall-futur.

Fid-diskors tiegħu, il-Ministru Edward Scicluna semma kif, peress li kull tranżazzjoni ekonomika tinvolvi l-flus, huwa fl-aqwa interess ta’ kull individwu li jitgħallem mingħand entitajiet kompetenti, fosthom l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji, il-Borża ta’ Malta, kif ukoll il-Bank Ċentrali, dwar kif jaħdmu istituzzjonijiet finanzjarji li joffru servizzi ta’ investiment u tfaddil, ħalli b’hekk iżomm ruħu aġġornat mit-tagħlim li hemm disponibbli.

Il-ministru saħaq dwar il-fatt li kull investitur, mill-kbir saż-żgħir, għandu jkun protett.  Għaldaqstant, fid-diskors tiegħu huwa għamel referenza għall-Assoċjazzjoni Maltija tal-Azzjonisti ż-Żgħar (Malta Association of Small Shareholders) fejn semma kif anke investitur żgħir mhuwiex sempliċiment xi ħadd li jrid ifaddal, imma huwa dak li jieħu riskju żgħir biex ikollu dħul akbar.

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *