The news: who will you believe? – Vlog 114


At times we are faced with different pieces of news that might seem contradictory. In such circumstances, we are tempted to start doubting whether different media are living on the same planet. The finance and economy field is no exception. Who do you believe? One news does not necessarily exclude the other. Unfortunately, it frequently proves difficult for those who follow the news but do not keep themselves updated on a particular issue to exercise good judgement.

 

 

L-aħbarijiet: x’taqbad temmen?

Xi kultant insibu quddiem wiċċna aħbarijiet li jistgħu jidhru li jikkuntrarjaw lil xulxin, u kważi kważi wieħed tiġih it-tentazzjoni jistaqsi jekk il-midja humiex jgħixu fl-istess dinja. Jiġri hekk anki fil-qasam tal-finanzi u l-ekonomija. X’taqbad temmen? Ma jfissirx illi aħbar bilfors teskludi lill-oħra. Sfortunatament, spiss ikun diffiċli għal min ikun qed isegwi l-aħbarijiet bla ma jkun iżomm ruħu aġġornat dwar is-suġġett partikulari kontinwament biex jagħmel ġudizzju tajjeb.

 

– 13th January, 2016


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *