The economic impact of immigration – Vlog 108


From an economic perspective, is the influx of immigrants – be they from within the European Union or third-country nationals – beneficial or harmful? Can a manageable influx contribute towards the country’s economic growth? Can it help us address the issue of low-end jobs that no longer manage to attract Maltese workers and of positions requiring skills and competences that are still lacking within the Maltese workforce? Can this phenomenon prove useful in bolstering the sustainability of our pension system? More on this vlog.

 

vlog108

 

L-impatt ekonomiku tal-immigrazzjoni

 

Jekk inħarsu lejn l-influss tal-immigranti – kemm mill-bqija tal-Unjoni Ewropea kif ukoll minn barra minnha – mil-lenti ekonomika, dan iservina ta’ ġid jew ta’ deni? Jekk dan l-influss ikun tali li l-pajjiż jista’ jlaħħaq miegħu, jista’ jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku? Jista’ jgħinna nindirizzaw il-problema ta’ min se jagħmel dawk ix-xogħlijiet li l-Maltin ma jridux jagħmluhom aktar u ta’ mili ta’ karigi li għad m’hawnx Maltin li għandhom il-ħiliet neċessarji għalihom? Jista’ jkunilna utli biex insaħħu s-sostenibbiltà tas-sistema tal-pensjonijiet? Dwar dan u aktar fil-vlogg.

 

Monday, 16th November, 2016


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *