Ensuring Sustainable Pensions and Sound Public Finances – Videoblog 95


 

M’hawnx suġġett jaħraq u li jolqot lil kulħadd aktar mill-pensjonijiet. Il-Gvern irid jara kif isib sistema fejn il-pensjonijiet ma jitilfux mill-valur tagħhom mingħajr ma dan iwassal biex tintlaqat ħażin is-sitwazzjoni finanzjarja tal-pajjiż. Qed tiġi varata diskussjoni pubblika dwar kif se nimxu ‘l quddiem biex ikollna pjan li jwassalna għal sostenibbiltà fil-qasam tal-pensjonijiet. Kulħadd jixraqlu li jkun jista’ jkollu moħħu mistrieħ li se jkollu pensjoni adegwata li tippermettilu jgħix ħajja diċenti.

 

pensioners1_featured

 

– 13th June, 2015


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *