Coase Theorem – Videoblog 15


 Il-blog jaghti giegh lin-Noble Prize winner fl-ekonomija Ronald Coase li ghadu kemm miet fl-eta ta’ 102 sena.

Ronald Coase
Il-kontribut tieghu juri kif ix-xjenza tal-ekonomija tmur il-quddiem. F’dan il-kaz dwar spjegazzjonijiet li jirrigwardjaw id-ditti tan-negozju u r-rimedji ta’ problemi ambjentali. Is-soluzzjoni innovattiva u unika ta’Coase baqghet tissemma bhala it-Teorema ta’ Coase

– Monday, 9th September, 2013


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *