Better protection for the investor – Videoblog 93


 

Protezzjoni aħjar għall-investitur

Mhux wieħed jew tnejn ingidmu meta xtraw prodotti finanzjarji u wara sabu li kienu sfaw imqarrqa. Lil oħrajn mexxewhom ħażin u tilfu dak li kienu ħadmu għalih matul ħajjithom. Nagħmlu tajjeb li ninkoraġġixxu lin-nies jinvestu flushom biex iserrħu moħħhom għall-futur. Nagħmlu tajjeb ukoll, iżda, li noffru l-protezzjoni kollha meħtieġa biex in-nies ikunu jistgħu jinvestu bl-inqas riskji possibbli.

 

http://www.edwardscicluna.com/wp-content/uploads/2013/10/eurocalculatorglasses.jpg

 

L-Abbozz ta’ Liġi li għadna kif ressaqna għad-diskussjoni fil-Parlament qed jimla l-vojt li kellna s’issa bin-nuqqas ta’ arbitru awtonomu li jkollu s-setgħa li jiddeċiedi mhux biss dwar tort u u raġun, iżda wkoll dwar il-kumpens li jrid jitħallas f’każijiet li jkollhom x’jaqsmu mas-servizzi finanzjarji.

– 27th May 2015


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *