It-Tifsira tal-Olokawst għal-Lum


Din il-ġimgħa d-dinja fakkret avveniment ikrah li nfakkruh ta’ kull sena, l-Olokawst. Għaliex huwa importanti li d-dinja tiqba’ tiftakar fih. F’dan l-akbar ġenoċidju tas-seklu għoxrin inqatlu mas-sitt miljun Lhudi. Din il-ġrajja seħħet 74 sena ilu. Huma nqatlu bl-aktar mod krudili, dan hekk kif ġew ittorturati, isofru l-ġuħ u maqtula.

Mhux l-iskop tiegħi li nidħol fid-dettall ta’ din l-istorja, pero’ minnha wieħed jista’ jirrifletti fuq l-attroċitajiet li bniedem jista’ jippermetti. F’liema livell baxx il-bniedem niżel biex jippermettihom. Tajjeb li niftakru wkoll li dan massakru brutali seħħ propju fl-Ewropa li ngħixu fiha aħna, u mhux x’imkien ’il bogħod, ngħidu aħna fl-Afrika.

 

Qed ngħid hekk bl-ebda disrispett jew għax l-Afrika xi pajjiż speċjali, iżda għax tinsab ’il bogħod u xi kultant inħossuna maqtugħin minnu. Dan filwaqt li niftaħru tant li dawn l-affarijiet ma jsirux qrib tagħna. Jekk inħarsu lejn l-istorja dawn filfatt ġraw u fl-Ewropa.  L-istess affarijiet jiġru ta’ spiss fl-Afrika u f’kontinenti oħra madankollu ma nagħtux kashom. Dan minkejja li xi kultant ikun  hemm dawk aktar popolari li nisimgħu bihom iżjed fl-aħbarijiet, bħal per eżempju l-ġenoċidju tar-‘Red Indians fl-Amerka ta’ Fuq u razzez oħra indiġeni fl-Amerika ta’ Isfel, u l-Aboriġini fl-Awstralja. Kien hemm ġenoċidji oħrajn aktar riċenti li ġraw fid-disgħinijiet bħal dak ta’ Rwanda, aktar tard tar-Rohingya ġol Myanmar li fil-passat konna ngħidulha ‘Burma’.

 

Irridu niftakru wkoll li dawn il-ġrajjiet koroh jistgħu jerġgħu jiġru fiż-żminijiet futuri, anke jekk ngħidu li dawn huma affarijiet li ma jitwemmnux u allura ma humiex ser ikunu tollerati llum.

 

L-istudjużi jgħidu li ġrajjiet bħal dawn ma jsirux mil-lum għal għada, iżda jinbnew u jinħmew bil-mod il-mod, u jinbtu meta wieħed jibda joħloq differenzi bejn il-pajjiżi, in-nies, il-familji. Tasal f’estrem li l-umanita’ tant twaqqaha l-isfel li n-nies ma jibdewx jaraw in-nies l-istess, tant li jibdew jittorturaw u joqtlu lil xulxin. Il-proċess ta’ dan kollhu hu wieħed sempliċi meta tidħol fih sew! Kollox jibda meta wieħed jibda jippreġudika fuq l-ieħor b’tali mod li jmexxi x-xniegħat bil-għan li jikbru, jittimbrah, u sussegwentament jinbet il-preġudizzju u n-nies l-anqas jibqgħu jaraw il-bnedmin bħala bnedmin.

 

Parti minn dan il-proċess hu li int tifred in-nies u l-popli, bħal per eżempju tibni ħajt bejnek u bejn l-immigranti jew popli differenti ta’ nies. Xi ħaġa li qed jipproponu u jippersisti fuqha l-President Amerikan Donald Trump illum il-ġurnata, u li magħha jaqblu xi gvernijiet Ewropej.

 

Fuq din il-kwistjoni tal-ħajt hemm żewġ opinjonijiet, għax hemm dawk li ma jemmnux li jinbena ħajt bejn ħadd sabiex tissolva l-problema tal-immigrazzjoni. Permezz tal-bini ta’ dan il-ħajt, wieħed ikun qed iwaqqa’ l-umanita’. Dan għaliex tkun qisek qed tagħlaq bniedem f’gaġġa li ġeneralment nżommu l-annimali fiha.

 

Fi ġrajjiet bħal dik tal-Olokawst l-aktar ħaġa xokkanti li nara hija s-silenzju ta’ min ra dan il-ġenoċidju jseħħ quddiemu u qagħad sieket. Dawk li ħallew dawn l-attroċitajiet jiġru quddiemhom mingħajr ma għamlu xejn.

 

Illum il-ġurnata għandna noqogħdu aktar attenti għas-silenzju, kif semmejt aktar qabel il-ħajt ta’ bejn l-Amerka u l-Messiku, u li l-poplu qed joqgħod sieket quddiem din l-idea.

 

Il-firda bejn il-popli awtomatikament ser iġġib il-mibegħda. Hija l-mibegħda li wasslet għal dawn l-atti kriminali kbar li wieħed lanqas jemmen li ġraw f’pajjiżu, meta llum il-ġurnata joqgħod jirrifletti fuqhom.

 

L-istorja qiegħda hemm biex tgħallimna, u għalhekk suppost li tgħallimna r-riperkussjonijiet li jġibu magħhom il-firda u l-mibegħda. llum il-ġurnata għandna naraw li l-mibegħda bejn il-persuni u l-popli ma tkomplix tikber u tinxtered.

Il-Ġimgħa 1 ta’ Frar 2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *