Laqgha ta’ Diskussjoni – EJJA U STAQSI – L-Erbgha, 8 ta’ Frar – Melita Gardens, Balzan


EJJA U STAQSI, is-sensiela ta’ Diskussjonijiet Pubblici jkomplu nhar l-Erbgha, 8 ta’ Frar, 2012 fil- Melita Gardens, Balzan (ma’ genb San Anton), fis-7.00 pm.

L-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna jkompli jiltaqa’ u jiddiskuti mal-kostitwenti, jitkellem dwar l-ahhar zviluppi fil-Parlament Ewropew kif ukoll dwar il-krizi fiz-zona ewro. Dawk prezenti jinghataw kull opportunita jaghmlulu mistoqsijiet.

 

 

PUBLIC DISCUSSIONS WITH LABOUR MEP PROF. EDWARD SCICLUNA

The public discussions, EJJA U STAQSI, continue on Wednesday, 8 February,  2012 at Melita Gardens, Balzan (next to San Anton Gardens)with Labour MEP Professor Edward Scicluna at 7.00 pm.

 

Prof. Scicluna will speak about the latest developments at the European Parliamament as well as about the eurozone crisis. He will then take questions from the floor.

 


One response to “Laqgha ta’ Diskussjoni – EJJA U STAQSI – L-Erbgha, 8 ta’ Frar – Melita Gardens, Balzan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *