Il-Holqien tax-Xoghol u Kondizzjonijiet Ahjar Wara l-Krizi Ekonomika


Il-Fondazzjoni IDEAT  tistiednek tattendi ghal konferenza nazzjonali dwar il-holqien tax-xoghol u kondizzjonijiet ahjar wara l-krizi ekonomika fl-Ewropa.

Se jiehdu sehem ghadd ta’ ekonomisti u politici esperti f’dan il-qasam. Fost il-partecipanti se jkun hemm: Pervenche Beres (MEP u Vici-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fil-Parlament Ewropew), Prof. Edward Scicluna (MEP u President tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fil-Parlament Ewropew), Aaron Farrugia(Chairman ta’ Fondazzjoni IDEAT), Anglu Fenech (trejdunjonista), Alfred Mifsud(ekonomista), Tony Zarb (Segretarju Generali tal-General Workers Union), Josef Vella (Segretarju Generali tal-Union Haddiema Maqghudin), John Bencini (President tal-FORUM), Joshua Zammit (President tal-Malta Employers Association), Dr Sarah Ibrahim (Avukat Ingliza u Chairperson tal-Fabian Society fir-Renju Unit) u l-Onor. Dr Anglu Farrugia (Deputat Mexxej tal-Partit Laburista).

Din il-konferenza qed tittella’ bhala parti mill-Konferenza Generali Annwali tal-Partit Laburista 2012.

 

Min jixtieq jattendi huwa gentilment mitlub jikkuntattja lil Aaron Farrugia

aaron.farrugia@partitlaburista.org 

jew

jibaghtu SMS fuq 9982 9944.

Din il-konferenza hija miftuha ghal kulhadd.

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *