L-Ewro Parlamentari Laburista Prof. Edward Scicluna mistieden fuq TVAM.


L-Ewro Parlamentari Labursita il-Professur Edward Scicluna kien mistieden fuq il-programm TVAM tat-Tlieta 15 ta’ Novembru, 2011 fuq Television Malta flimkien mal-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech fejn gie diskuss il-Budget li gie ipprezentat il-bierah fil-Parlament… Prof. Scicluna tkellem dwar il-problema tad-dejn tal-pajjiz, il-miri tal-Gvern biex inaqqas id-deficit kif ukoll dwar id-decizjoni tal-Gvern li jzid il-leave tal-maternita’ suggett li dwaru l-Prof. Scicluna kien ghamel studju fejn wera li mizura bhal din tkun ta’ vantagg ghan-nisa biex johorgu jahdmu kif ukoll ghall-pajjiz biex izid il-produttivita’. Prof. Scicluna wera sodisfazzjoni li issa anke l-Gvern qed jaqbel mal-proposta tieghu minkejja li qabel kien jghid mod iehor

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *