The International Year of Statistics – L-MEP u Int – Prog 146


 

In this first ‘L-MEP u INT’ programme for this year Labour MEP Professor Edward Scicluna discusses the importance of reliable and genuine statistics. Being the International Year of Statistics declared by the United Nations, Prof Scicluna speaks about Reports he wrote on behalf of the Committee of Economic and Monetary Affairs to enhance the quality of statistics, to improve the role of the Eurostat, and of National Statistics agencies in the EU member states including the NSO in Malta.

The program L-MEP U INT (The MEP and You) is broadcast every Friday at 7.20pm on Smash TV with a repeat on Sunday at 6.40pm

 

internationalyearofstatistics_logo

Is-Sena Internazzjonali tal-Istatistika

F’dan l-ewwel programm ‘L-MEP u INT’ ta’ din is-sena l-EwroParlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna jiddiskuti l-importanza ta’ statistika veritiera u ġenwina. Il-Professur Scicluna jitkellem ukoll dwar rapporti li huwa ġie nkarigat li jikteb mill-Kumitat tal-Ekonomija u Affarijiet Monitarji bil-għan li jkun hemm titjieb dwar il-kwalita’ tal-istatistika, it-tisħiħ tal-Eurostat u tal-aġenziji Nazzjonali tal-Istatistika tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea inkluz l-NSO f’Malta.

Il-programm L-MEP U INT jixxandar kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7.20pm fuq Smash TV b’repetizzjoni il-Ħadd fis-6.40pm

– Smash TV : Friday, 4th January, 2013

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *