Poverty is Real – Edward Scicluna – L-MEP u Int – Prog 110


Poverty is Real

 

The study carried out by Caritas Malta gave shocking results. The study focuses on three categories of low-income families. Caritas Malta is proposing an increase in the statutory minimum wage with the aim of enabling these families to live a decent life. This program will take a look at the methodology adopted, the outcome of the study and the consequences of the recommendation made by Caritas Malta.

Il-Faqar huwa Reali
L-istudju li sar mill-Caritas Malta ta riżultati xokkanti. L-istudju sar fuq tliet kategoriji ta’ familji bi dħul baxx. Il-Caritas Malta qed tipproponi li jkun hemm żieda fil-paga minima statutorja bil-għan li dawn il-familji jgħixu ħajja diċenti. Dan il-programm jagħti ħarsa lejn il-metodoloġija li ntużat, l-esodu tal-istudju u l-konsegwenzi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Caritas Malta.

 

 

 

 

– Smash TV : Friday, 13th April 2012.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *