L-MEP u Int – Prog 75 – Estenzjoni tal-Maternity Leave bis-Sens


Il-Kummissjoni Ewropea kienet pproponiet li l-leave tal-maternita jizdied minn 14 ghal 20 gimgha. F’nofs Gunju li ghadda numru ta’ pajjizi membri tal-Unjoni Ewropea, inkluz Malta, ma qablux ma’ din il-proposta. Ghamlu dan ghal diversi ragunijiet. Il-Konfederazzjoni tal-Ghaqdiet tan-Nisa Maltin ikkritikat il-pozizzjoni tal- Gvern dwar dan u appellatlu jirrevediha. Is-sena li ghaddiet Prof. Edward Scicluna kien ghamel studju dwar dan is-suggett.

Fil-programm televiziv L-MEP U INT li xxandar fuq Smash TV nhar il-Gimgha, 8 ta’ Lulju, Prof. Scicluna tratta dan is-suggett u ghamel numru ta’ rakkomandazzjonijiet.

,

3 responses to “L-MEP u Int – Prog 75 – Estenzjoni tal-Maternity Leave bis-Sens”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *