L-MEP u INT – Prog 51 – Il-pajjizi Mediterranji u l-Ewro


Fil-programm l-MEP U INT tal-Gimgha, 7 ta’ Jannar, 2011, l-Ewroparlamentari Laburista Prof Edward Scicluna tratta l-mudell li bih jahdmu l-pajjizi Nordici, partikolarment il-Germanja, fl-oqsma ekonomici u finanzjarji ta’ pajjizhom. Mudell li gabilhom success u li allura dawn il-pajjizi jippretendu li kull pajjiz iehor taz-Zona Ewro ghandu japplikah ukoll.

Il-Gimgha ta’ wara, 14 ta’ Jannar, 2011, Prof Scicluna tratta l-mudell li kienu jahdmu bih il-pajjizi Mediterranji, li llum qeghdin naraw li ma wassalx ghal success, ghalkemm sa qabel ma ssiehbu fiz-Zona Ewro kienu qeghdin jiksbu rizultat.

B’hekk f’zewg programmi Prof Edward Scicluna kopra z-zewg xenarji.

L-MEP U INT jixxandar fuq Smash TV kull nhar ta’ Gimgha fis-7.20 p.m. b’ripetizzjoni l-Hadd ta’ wara fis-5.40 p.m.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *