Edward Scicluna addresses High Level International Election Observation Meeting – L-MEP u Int – Prog 84


Edward Scicluna addresses High Level International Election Observation Meeting
Labour MEP Edward Scicluna was one of the invited High Level Panelists at the Annual Follow-Up Meeting on the Declaration of Principles for International Election Observation held in Brussels between the 4th and 6th October 2011. This was the first time that the event has been hosted by the European Union (EU) and included the EU High Representative for Foreign Affairs Baroness Catherine Ashton, President Jimmy Carter and former Canadian Prime Minister Joe Clark. The meeting was chaired by EP President Jerzy Buzek.
Smash TV programme L-MEP U INT, aired on Friday, October 7, 2011, focuses on this meeting.
________________________________________________________________________

Edward Scicluna jindirizza laqgha
internazzjonali dwar l-osservanza fl-elezzjonijiet

L-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna kien fost l-mistednin ewlenin biex iservi fuq panel fil-Laqgha Annwali tad-Dikjarazzjoni tal-Principji ghal Osservazzjoni Internazzjonali fl-Elezzjonijiet li saret fi Brussels bejn l-4 u s-6 ta’ Ottubru, 2011. Din kienet l-ewwel darba li din l-attivita kienet il-mistiedna tal-Unjoni Ewropea (UE). Fost dawk li attendew ghaliha kien hemm ir-Rapprezentant Gholi ghall-Affarijiet Barranin tal-UE, il-Barunessa Catherine Ashton, l-eks-President Amerikan Jimmy Carter u l-eks-Prim Ministru Kanadiz Joe Clark. Il-laqgha tmexxiet mill-President tal-Parlament Ewropew Jerzy Buzek.
Il-programm fuq Smash TV L-MEP U INT tal-Gimgha, 7 ta’ Ottubru, 2011, jiffoka fuq din il-laqgha internazzjonali.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *