Ma nkunux dgħajfa ma’ min hu b’saħħtu


Il-kwistjoni tal-mig­razzjoni irregolari mix-xtut tal-Afrika ta’ Fuq lejn l-Ewropa ħadet dimen­sjoni ġdida b’dak li seħħ fuq il-“fruntiera” bejn Franza u l-Italja u r-riżultat ta’ dan. Il-“vulkan se jisplodi” bejn Franza u l-Italja “tmewwet” b’laqgħa bejn Sarkozy u Berlusconi f’Ruma l-ġimgħa l-oħra li minnha ħarġu jappellaw biex ikun riformat il-Ftehim ta’ Schengen tal-1985 li bih kienu waqgħu l-fruntieri bejn il-firmatarji ta’ dan il-ftehim.

Qegħdin jipproponu li “f’ċirkostanzi eċċezzjonali” bħal dawk li seħħew ikunu jistgħu jit­ħadd­mu ċerti kontrolli.

Il-verità hi li l-pożizzjoni aggressiva li ħadu ż-żewġ mexxejja ġirien ittieħdet biss biex jidhru aggressivi f’għajnejn il-votanti tagħ­hom minħabba li t-tnejn huma mhedda politikament minn partiti tal-lemin estrem, mil-Lega Nord fil-każ ta’ Berlusconi u minn Marie Le Pen tal-Front Nazzjonali fil-każ ta’ Sarkozy. It-tnejn jinsabu taħt pressjoni. Il-Gvern ta’ Berlusconi jiddependi bis-sħih fuq l-appoġġ tal-Lega Nord. Min-naħa tiegħu Sarkozy qed jara tikber ħafna l-popolari­tà tal-Front Nazzjonali tal-lemin estrem, meta l-elezzjonijiet presidenzjali jinsabu bieb u għatba, is-sena li ġejja.

Sew il-Lega u l-Front huma magħrufin għall-politika anti-immigranti tagħ­hom. Wieħed m’għandux jinsa li b’riżultat tal-kriżi ekonomika internazzjonali rajna ċaqliq lejn il-lemin estrem, xenofobja liema bħala, u nuqqas ta’ solidarjetà f’kull qasam, inkluż dak eko­nomiku. Ħarsu wkoll x’ġara fil-Finlandja dan l-aħħar.

Deher li kien il-mument opportun biex kemm Berlusconi kif ukoll Sarkozy juru dak li l-Ingliżi jiddeskrivuh bħala “we mean business” u allura ħadu pożizzjoni fir-rigward tal-immigrazzjoni irregolari.

Kien interessanti wkoll il-fatt li wara l-laqgħa paċifika ta’ Ruma Sarkozy wera l-appoġġ tiegħu għall-kandidat Taljan, Mario Draghi, għall-presidenza tal-Bank Ċentrali Ewropew, ħatra li trid issir f’Ġunju li ġej. Appoġġ li taffa xi ftit ir-rabja Taljana għall-fatt li kumpanija Fran­ċiża, Groupe Lactalis, kienet qed tipprova tixtri u tieħu f’idejha kumpanija kbira Taljana (www.bloomberg.com/apps/quote?­tick­er=PLT:­IM\o “Get Quo­te” Parmalat SpA.) Mhux ta’ b’xejn raw kif mewtu malajr il-kwistjoni li dehret insormontabbli li ħolqu bejniet­hom. Iż-żewġ pajjiżi għandhom ħafna x’jiggwadanjaw jekk jaħdmu qrib xulxin.

Bħala Maltin dawn il-ġraj­jiet m’għandhomx jaljenawna. L-immigranti Tuneżini li qasmu u għadhom jaqsmu lejn Lampedusa fil-maġġoranza tagħhom mhux qed jaħarbu mill-ebda gwerra, mhu­miex refuġjati u għalhekk jistgħu jintbagħtu lura mingħajr ħafna teatrini bħalma rajna l-ewwel fuq Lampedusa u wara f’Ventimiglia.

Li Malta għandha bżonn hi soluzzjoni permanenti għall-immigrazzjoni ta’ refuġjati li jitolbuna ażil. Taħt is-sistema preżenti dawn ma jistgħux jintbagħtu lura u għalhekk joħolqu problema meta dawn jaslu f’numri kbar kif wieħed jistenna li jista’ jiġri jekk u meta tieqaf il-gwerra ċivili fil-Libja.

Biss biss illum għal­kemm għadha ma ntemmitx il-gwer­ra fil-Libja diġà hemm nofs miljun ruħ refuġjat fuq il-fruntieri mal-Eġittu u t-Tu­neżija rispettivament.

Huwa hawn li l-aktar li jolqot lil pajjiżna. Huwa hawn li rridu naraw jitħaddem fil-veru sens tal-kelma l-prinċipju tas-solidarjetà. Sfortunatament mhux narawh jitħaddem wisq tali prinċipju, speċjalment mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li mingħandhom nistennew dan bi dritt.

U la darba dan mhux qed isir, x’għandu jsir? Għandna nibqgħu nittamaw li b’mod volontarju jkun hemm xi pajjiż jagħmlilna pjaċir u jieħu ftit immigranti? Għandna nkomplu nittamaw li jkun applikat il-prinċipju tas-solidarjetà?

F’nofs il-ġimgħa l-oħra attendejt għal dibattitu/diskussjoni dwar l-immigrazzjoni kkaw­żata minn dak li għaddejja minnu bħalissa l-Libja. Dan t’hawn fuq issemma kollu u għalhekk intervenejt u għidt li l-pożizzjoni politika fil-konfront tal-immigrazzjoni irregolari lejn pajjiżna għandha timxi fuq il-prinċipju li m’għandniex inkunu dgħajfin ma’ min hu b’saħħtu u b’saħħitna ma’ min hu dgħaj­jef.

F’dan il-kuntest għalkemm wieħed jifhem il-pożizzjoni ta’ pajjiżna dwar politika ta’ dentenzjoni m’għandu jkun aċċettat qatt li fiċ-ċentri ta’ detenzjoni, irrelevanti jekk hux ċentri miftuħin jew magħluqin, ikun hemm kundizzjonijiet inumani. Li rajt jien personalment f’Diċembru li għadda fiċ-Ċentru Miftuħ tal-Marsa kien degradanti, tal-mistħija u jirrendina li qegħdin “inkunu b’saħħitna ma’ min hu dgħajjef”.

Min-naħa l-oħra fil-konfront ta’ pajjiżi kbar fl-Unjoni Ewropea m’għandnix inkunu dgħajfin. M’għandniex noqogħdu lura milli nużaw lingwaġġ iebes. M’għandix in­żom­mu lura milli nieħdu azzjoni determinanti, sakemm dan iwassal għal riżultati mixtiqin bla ma jkunu ta’ detriment għall-immigrant irregolari li diġà qiegħed mgħaffeġ f’din it-traġedja umana.

Dan kollu jrid jitqies fid-dawl tal-fatt li l-kriżi tal-immigrazzjoni irregolari minħabba dak li għaddejja minnu l-Libja għadha ma mmaturatx kompletament. Ikun x’ikun ir-riżultat tas-sitwazzjoni Libjana, huwa mistenni li jkun hemm esodu kbir ta’ eluf ta’ nies.

Huwa għal dan l-esodu li rridu nkunu ppreparati. Huwa għal din l-eventwalità li jrid jilqa’ pajjiżna u jisħaq mal-Unjoni Ewropea biex il-prinċipju tas-solidarjetà ssarrfu f’x­i ħaġa tanġibbli u mhux tpaċ­piċ biss.

Franza u l-Italja jridu li jkollhom spazju għal manuv­rar, għal azzjoni unilaterali biex jagħlqu l-fruntieri f’każ ta’ diffikultajiet eċċezzjonali. Appellaw lill-Unjoni Ewropea biex tipprepara bil-quddiem għall-eventwalità ta’ esodu mil-Libja.

Il-Kummissjoni Ewropea din il-ġimgħa se tipproponi x’tifhem hi b’diffikultajiet eċċezzjonali biex ikunu jistgħu jittellgħu l-fruntieri temporanjament. X’validità fadallu l-Ftehim Schengen li fl-1985 waqqa’ l-fruntieri bejn bosta pajjizi tal-Unjoni Ew­ropea, in-Norveġja, Żvizzera u l-Islanda, ftehim meqjus bħala pilastru għal skop ta’ integ­razzjoni bażata fuq is-solidarjetà u l-fiduċja bejn il-pajjiżi membri? Dawn il-mistoqsijiet iridu jiġu diskussi u mwieġba mill-Mi­nistri tal-Intern tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fit-12 ta’ dan ix-xahar. Hi sitwazzjoni li titlob li nkunu front wieħed. Magħ­qudin. Hija okkażjoni li tista’ sservi għal insistenza qawwija biex il-piż jinqasam b’mod konkret u ma jkunx jiddependi fuq volontarjat. Huwa l-waqt li ma nku­nux dgħajfin ma’ min hu b’saħħtu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *