Maltese Articles

English Articles

Press Releases

May 2019

Gvern li jwettaq dak li jwiegħed—Il-proċedura ta’ ‘offsetting’

Waqt konferenza stampa, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ħabbar it-twettiq ta’ miżura oħra baġitarja, dik li tiġi introdotta l-proċedura ta’ offsetting.  STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI Din is-sistema taħdem billi ħlasijiet li kumpanija, negozjant li jaħdem għal rasu jew partnership ikollha tieħu mingħand il-Gvern, jiġu offset ma’ ħlasijiet li dawn ikollhom jagħtu lill-Gvern. “Il-Gvern minn dejjem għaraf li s-settur privat huwa l-mutur tal-ekonomija. Għalhekk, ried irawwem ambjent li hu business-friendly, fejn is-settur privat jista’ jikber. Permezz ta’ din il-miżura, qegħdin nagħmlu proprju ... [+]

Ekonomija b’Saħħitha u Diversifikata

Mudell ta’ tkabbir ekonomiku li hu sostennibli hu wieħed li jinfirex, hu l-mod kif inti tista’ tqassam il-ġid b’mod ġust. Ħafna qed isaqsu dwar dan il-mudell, u jien se niddefendih bis-saħħa tiegħi kollha, għax hu l-mod li aħna tgħallimna minn pajjiżi oħra x’ma ghandniex nagħmlu, u tinsewx dan twieled fi ... [+]

Hub Tekniku tat-Taxxi fil-Furjana

Illum twaqqaf Hub Tekniku tat-Taxxi fil-Furjana bil-għan li min ikollu xi kjarifika dwar taxxa issa ser ikun jista jinqeda bl-aktar mod komdu u effiċjenti taħt saqaf wieħed. STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI L-inawgurazzjoni saret fl-Uffiċju tal-Kummissarju tat-Taxxi li għadu kemm ġie rinovat u għaliha kien hemm preżenti l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ... [+]