Maltese Articles

English Articles

Press Releases

May 2019

Ħlas ex gratia ta’ darba bbażat fuq is-snin ta’ servizz li l-eks ħaddiema

Kif tħabbar nhar il-Hadd li għadda mill-Prim Ministru, il-Kabinett illum iddiskuta l-każi pendenti ta’ dawk li bħall-membri tal-korpi tas-sebgħinijiet dak iż-żmien setgħu sabu ruħhom f’sitwazzjonijiet anomali jew żfavorevoli. Il-membri tal-korpi li wara kienu ġew impjegati mal-Gvern diġà ġew indirizzati fl-ewwel skema li tħabbret fil-Baġit għall-2017 u bdiet titħaddem matul dik is-sena stess. STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U L-MINISTERU GĦALL-FAMILJA, DRITTIJIET TAT-TFAL U SOLIDARJETÀ SOĊJALI   Fil-laqgħa tal-Kabinett tal-lum saret diskussjoni wiesa’ li ħadet in konsiderazzjoni talbiet oħra li daħlu u li kellhom ċirkustanzi partikulari u sa ... [+]

The implications of the Digital Tax are becoming clearer and therefore Malta urges caution at EU level

“Malta was asking other member states to be cautious about going for a quick fix Digital Tax in view of the implications which are now becoming clearer, that as Europeans the impact on us could be serious and possibly ominous. This is because Europeans are mostly exporting countries and the ... [+]

Titnieda l-iskema ta’ ‘Equity Sharing’

Il-Prim Ministru Joseph Muscat nieda il-Home Equity Sharing Scheme, skema li se tgħin lil persuni ta’ aktar minn 40 sena biex anke huma jkunu jistgħu jsiru sidien ta’ darhom. STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Il-proċess jibda meta wara li l-applikant jidentifika propjetà b’valur massimu ta’ €200,000, joħroġ minimu ta’ 10% tal-valur, u permezz ... [+]

Il-Kwistjonijiet Nazzjonali u Dawk Ewropej

Ninsabu f’tarf ta’ kampanja elettorali kemm tal-Kunsilli Lokali u anke tal-Parlament Ewropew. S’issa rajna li kull suġġett li wieħed jista’ jiddibatti jew ikun kontroversjali qed jissemma’. L-aqwa li xi ħadd jgħid ħaġa u l-ieħor jgħid oħra. In-naħa tal-Gvern firxet il-programm tagħha għallfutur, b’mod serju u b’ton pożittiv. L-Oppożizzjoni għoġobha tbeżża’ ... [+]

Follow-up visit by UK Home Office officials

Minister for Finance Edward Scicluna welcomed a delegation from the UK Home Office and The Crown Prosecution Service. The visit is a follow-up to a visit to London by the Ministry for Finance and the AG’s Office late March and is meant to give senior officials from the two countries ... [+]

Żewġ Inizjattivi għall-Aktar Effiċjenza fil-Qasam tat-Taxxa

Aktar kmieni din il-ġimgħa ħabbarna t-twettiq ta’ żewg wegħdi elettorali li huma ntiżi li jtejjbu l-effiċjenza tat-taxxa u b’hekk jagħmlu l-ħajja ftit aħjar meta persuna jew kumpanija jkollha x’taqsam mat-taxxa. L-ewwel   miżura hija mmirata għall-kumpaniji. Din hi il-proċedura ta’ ‘off-setting’ bejn kumpaniji privati u l-Gvern. Meta nitkellmu dwar ‘off-setting’ jiġifieri li ... [+]

Gvern li jwettaq dak li jwiegħed—Il-proċedura ta’ ‘offsetting’

Waqt konferenza stampa, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ħabbar it-twettiq ta’ miżura oħra baġitarja, dik li tiġi introdotta l-proċedura ta’ offsetting.  STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI Din is-sistema taħdem billi ħlasijiet li kumpanija, negozjant li jaħdem għal rasu jew partnership ikollha tieħu mingħand il-Gvern, jiġu offset ma’ ħlasijiet li dawn ikollhom jagħtu lill-Gvern. “Il-Gvern minn dejjem għaraf li s-settur privat huwa ... [+]

Ekonomija b’Saħħitha u Diversifikata

Mudell ta’ tkabbir ekonomiku li hu sostennibli hu wieħed li jinfirex, hu l-mod kif inti tista’ tqassam il-ġid b’mod ġust. Ħafna qed isaqsu dwar dan il-mudell, u jien se niddefendih bis-saħħa tiegħi kollha, għax hu l-mod li aħna tgħallimna minn pajjiżi oħra x’ma ghandniex nagħmlu, u tinsewx dan twieled fi ... [+]

Hub Tekniku tat-Taxxi fil-Furjana

Illum twaqqaf Hub Tekniku tat-Taxxi fil-Furjana bil-għan li min ikollu xi kjarifika dwar taxxa issa ser ikun jista jinqeda bl-aktar mod komdu u effiċjenti taħt saqaf wieħed. STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U MILL-UFFIĊĊJU TAS-SEGRETARJU PERMANENTI EWLIENI L-inawgurazzjoni saret fl-Uffiċju tal-Kummissarju tat-Taxxi li għadu kemm ġie rinovat u għaliha kien hemm preżenti l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna ... [+]

Il-Gvern impenjat li jagħti donazzjoni mill-Fond għal Kawżi Ġusti sabiex jinbena mill-ġdid l-ark ta’ San Publiju

F’konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna tħabbar, kif il-Gvern Malti jinsab impenjat li jagħti donazzjoni ta’ bejn €20,000 u €50,000 mill-Fond għal Kawżi Ġusti, sabiex jinbena mill-ġdid l-ark ta’ San Publiju li nħaraq il-ġimgħa l-oħra. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li hu importanti ferm li l-gvern iħares il-wirt storiku għax dan ... [+]