Maltese Articles

English Articles

Press Releases

April 2019

Jitqassmu ċ-Ċekkijiet biex ikompli jitnaqqas il-Piż tat-Taxxa

Il-ġimgħa l-oħra niedejt miżura mill-baġit għal din is-sena, li ġejja mill-programm elettorali għal din il-leġislatura. L-iskop ewlieni ta’ din il-miżura hu li tkompli titnaqqas it-taxxa. Hemm żewġ modi ta’ kif wieħed jista’ jnaqqas it-taxxa, fost oħrajn wieħed jista’ jċaqlaq is-sistema tat-taxxa b’mod li jkun hemm ‘tax refund’. Iżda mbagħad jiġri li dan jispiċċa jittieħed biss minn min iħallas it-taxxa u ma jieħu xejn dak li ma jħallasx taxxa. Agħar minn ... [+]

Surplus għan-nies biex jindirizza inġustizzji tal-passat

Għat-tielet sena wara oħra l-gvern qed iżomm il-wegħda elettorali li jindirizza anomaliji u inġustizzji tal-imgħoddi. Dan qed isir mill-ġdid b’sejħiet għall-applikazzjonijiet mingħand tliet kategoriji ta’ persuni jew l-eredi tagħhom. Dawn huma l-eks ħaddiema tal-korpi mwaqqfa qabel l-1979, l-eks ħaddiema tax-xatt u uffiċjali tal-pulizija. Huwa stmat li bejniethom dawn il-persuni din is-sena ... [+]