Maltese Articles

English Articles

Press Releases

April 2019

Jitqassmu ċ-Ċekkijiet biex ikompli jitnaqqas il-Piż tat-Taxxa

Il-ġimgħa l-oħra niedejt miżura mill-baġit għal din is-sena, li ġejja mill-programm elettorali għal din il-leġislatura. L-iskop ewlieni ta’ din il-miżura hu li tkompli titnaqqas it-taxxa. Hemm żewġ modi ta’ kif wieħed jista’ jnaqqas it-taxxa, fost oħrajn wieħed jista’ jċaqlaq is-sistema tat-taxxa b’mod li jkun hemm ‘tax refund’. Iżda mbagħad jiġri li dan jispiċċa jittieħed biss minn min iħallas it-taxxa u ma jieħu xejn dak li ma jħallasx taxxa. Agħar minn ... [+]

Surplus għan-nies biex jindirizza inġustizzji tal-passat

Għat-tielet sena wara oħra l-gvern qed iżomm il-wegħda elettorali li jindirizza anomaliji u inġustizzji tal-imgħoddi. Dan qed isir mill-ġdid b’sejħiet għall-applikazzjonijiet mingħand tliet kategoriji ta’ persuni jew l-eredi tagħhom. Dawn huma l-eks ħaddiema tal-korpi mwaqqfa qabel l-1979, l-eks ħaddiema tax-xatt u uffiċjali tal-pulizija. Huwa stmat li bejniethom dawn il-persuni din is-sena ... [+]

Financial sector business promotion in New York

Minister for Finance Edward Scicluna led a delegation of financial practitioners and regulators to a series of business seminars held in New York between the 15th and 16th of April 2019. The main theme of the business visit organised by the Malta Stock Exchange (MSE) was ‘Malta: A leading Digital ... [+]

UN Forum on Financing for Development

Minister Scicluna was a leading panellist on a United Nations Ministerial Dialogue focussing on Financing for Development, being held at the UN in New York between the 15 and 18th April 2019. Minister Scicluna’s topic was ‘Harnessing new technologies for financing the Sustainable Development Goals (SDGs)’, and in particular touched on ... [+]

In Washington for IMF/WB meetings

Minister for Finance Edward Scicluna has attended the 2019 International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group (WBG) Spring Meetings in Washington D.C. held between the 12 and 14 April.    These annual meetings serve as a platform for finance and development ministers, central bank governors, private sector executives, and academics ... [+]

Iż-Żamma tal-Ordni

Ta’ spiss tisma’ min jitkellem dwar iż-żamma tal-ordni jew inkella dwar il-forzi tal-ordni jiġifieri, il-Pulizija, il-Forzi Armati ta’ Malta, il-Protezzjoni Ċivili u anke d-Dwana. Il-funzjoni kruċjali  ta’ kull gvern hi żgur iż-żamma tal-ordni, bl-ingliż ‘law in order’.  Iż-żamma tal-ordni hi l-aktar ħaġa bażika ta’ kull gvern dan biex jipproteġi l-propjetaˋ, ... [+]

Inkomplu bit-tnaqqis ta’ taxxi għal kull min jaħdem.

“Il-Gvern dejjem wiegħed li jwaqqa' l-piż tat-taxxa. Dan bdieh fl-ewwel erba' snin li waqqa' r-rati tat-taxxa sena wara l-oħra, imma issa morna oltrè, li għat-tieni sena qed nagħtu tax refund. Dan se nagħmluh mhux billi naqtgħu t-taxxa, għax inkella ta' fuq jieħu l-iżjed u t'isfel jieħu l-anqas, u min ma ... [+]

It-tielet ċentru speċjalizzat ta’ servizz.gov soft launched illum

Mil-lum iċ-ċentru speċjalizzat tat-tassazzjoni bl-isem ta’ Taxpayer Service servizz.gov fetaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku hekk kif ġie soft launched wara xogħol strutturali li sar f’dawn l-aħħar xhur. Iċ-ċentru, l-istess post li fih iċ-ċittadin kien jinqeda f’affarijiet relatati mat-taxxa fil-Furjana, ingħata dehra ġdida u b’hekk sar it-tielet ċentru speċjalizzat ta’ servizz.gov. Minn dan iċ-ċentru, iċ-ċittadin jista’ jinqeda b’mod mill-aktar ... [+]

Taxation and workers’ mobility discussed at the Informal ECOFIN Meeting in Bucharest

Minister for Finance Edward Scicluna attended the Informal Meeting of the Economic and Financial Council in Bucharest on 5th and 6th April. The meeting was preceded by a Eurogroup meeting where the finance ministers held an exchange of views with the Chair of the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee Robert ... [+]

L-‘Equity Release’

Il-ġimgħa l-oħra ħabbart skema msejjħa ‘Equity Release’. Din l-iskema ġiet imfassla għall-anzjani  bil-għan li jkunu huma fil-kontroll tal-assi tagħhom. Dan sabiex jgħixu  s- snin tal-irtirar tagħhom b’mod aħjar. Il-maġġoranza tal-anzjani huma sidien ta’ djarhom, u nistmaw li bejn wieħed u ieħor hemm 82 fil-mija ta’ dawn il-familji li huma sidien ... [+]