Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Smash TV Programme, Uncategorized, Videos


“Another bail-out in vain?” – L-MEP u Int – Prog 104

Il-Ministri tal-Finanzi taz-zona ewro wara negozjati twal u difficli
lahqu ftehim sabiex il-Grecja tinghata 130 biljun ewro ohra. Dan biex
il-Grecja tkun tista b’xi mod tlahhaq mal-obbligi taghha tal-hlas
tal-imghaxijiet fuq id-djun kbar li ghandha u ma tfallix.

L-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna

jiffoka fuq dan il-ftehim fil-Programm MEP u INT 104

Greece was bailed out once again this time to the tune of 130 billion
euros in an agreement reached after very difficult negotiations by the
Finance Ministers of the eurozone. The Vice President of the Economic
and Monetary Affairs Committee Professor Edward Scicluna talks about
this last Greece bailout in the MEP u INT programme 104.

 

– 24 February, 2012


Ask Edward