Maltese Articles

English Articles

Press Releases

News, Press Releases


Laqgħa mal-Fond Monetarju Internazzjonali – IMF

Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna kellu laqgħa mal-Kap tal-Missjoni tal-Fond Monetarju Internazzjonali Nir Klein, fejn fiha ddiskutew affarijiet ekonomiċi u finanzjarji.

 

STQARRIJA MILL- MINISTERU GĦALL-FINANZI

Il-laqgħa tal-lum hija parti minn rutina ta’ laqgħat li jsiru minn żmien għal żmien ma’ organizzazzjonijiet ta’ reputazzjoni internazzjonali.

Dawn isiru sabiex jevalwaw l-andament ekonomiku u l-pożizzjoni finanzjarja ta’ pajjiżna. Apparti minn hekk f’ dawn il-laqgħat isir tbassir prospettiv tat-tkabbir ekonomiku b’ mod sostenibbli.

With  Head of International Monetary Fund (IMF) article IV mission Nir Klein

Minister of Finance Edward Scicluna had a meeting with the Head of Mission of the International Monetary Fund (IMF) Mr Nir Klein, wherein they discussed various economic and financial affairs.

 

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE

Today’s meeting is part of routine meetings held from time to time with reputable international organizations.

They also evaluate the economic performance and the financial position of our country.

Moreover, in these meetings the prospective forecast for sustainable and economic growth is also discussed.

Wednesday 12th July 2017


Ask Edward