Laqgħa ta’ Diskussjoni – EJJA U STAQSI – Il-Ġimgħa, 22 ta’ Ġunju – Ġnien l-Istazzjon, Birkirkara


Il-membru Parlamentari Ewropew Laburista l-Professur Edward Scicluna f’laqgħa oħra ta’ diskussjoni ‘Ejja u Staqsi’ f’Birkirkara tkellem dwar ħidmietu fil-Parlament Ewropew u fil-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji f’dawn l-aħħar ġimgħat. Huwa qal li f’żewġ laqgħat separati tal-kumitat ECON huwa għamel żewġ interpellanzi kemm lill-Kummissarju Olli Rhen dwar it-trasparenza meta ir-Rapporti Nazzjonali ta’ Riforma ikunu mressqa quddiem il-Parlamenti Nazzjonali, kif ukoll lill-Kummissarju Jaochim Almunia dwar id-dewmien fin-negozjati dwar l-istrutturar tal-Air Malta. Il-Professur Scicluna wieġeb ukoll numru ta’ mistoqsijiet ta’ interess ġenerali li sarulu mill-membri tal-udjenza preżenti.

Labour MEP Professor Edward Scicluna addressed another Public Discussion meeting ‘Ejja u Staqsi’ at Birkirkara. He spoke about his work at the European Parliament and within the Committee for Economic and Monetary Affairs ECON. Prof Scicluna said that in two separate meetings of ECON he put forward questions to Commissioner Olli Rhen with regards to transperancy when EU governments are putting their country’s National Reform Programme before Parliament,  and to Commissioner Jaochim Almunia about the prolonged negotiations regarding the Air Malta restructuring plans. Prof Scicluna also fielded a number of questions from members of the audience who attended the public discussion


 

– gallery –

[nggallery id=88]

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *