Prof. Scicluna in half an hour interview with Robert Musumeci


Labour MEP Prof. Scicluna discusses issues related to finance, economics, education, health, youth employment, accountability and sustainability, among other issues, during the programme ‘Talk’ on Smash TV presented by Perit Robert Musumeci on Wednesday 6 June 2012. Prof. Scicluna insists that, above all, the country needs to have good governance, sustainable structures and to be accountable.

 

 

Il-Prof. SCICLUNA f’intervista ta’ nofs siegħa ma’ Robert Musumeci

Il-Professur Scicluna iwieġeb għall-mistoqsijiet dwar il-finanzi u l-ekonomija, l-edukazzjoni, s-saħħa u l-kontabbilita’ u sostenabilita’, fost oħrajn, waqt il program ‘Talk’ fuq Smash TV fejn kien mistieden mill-preżentatur il-Perit Robert Musumeci. Il-Professur Scicluna jinsisti fuq kollox  il-pajjiż jinħtieġ li jkollu tmexxija għaqlija, strutturi sostennibli u akkontabilita’.

 

– Smash TV: Wednesday, 6th June, 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *